Výše půjčky: 100000 Kč
Měsíční splátka: 2023 Kč
Výše půjčky:
100000 Kč
Měsíční splátka:
2023 Kč
* Povinné pole
Jméno
Uveďte ve formátu: Jan
Příjmení
Uveďte ve formátu: Novák
E-mail
Uveďte ve formátu: jan.novak@example.cz
Potvrzuji, že mnou uvedené údaje budou pravdivé a stisknutím tlačítka "Sjednat telefonicky" nebo "Sjednat online" prohlašuji, že jsem se seznámil/a s Informacemi o zpracování osobních údajů.
Sjednat online
Obratem vám zavoláme a žádost společně vyplníme.

Pokud používáte Internetové bankovnictví od ČSOB, můžete o půjčku požádat zrychleně po přihlášení a mít peníze na účtu do pár minut.

Pokračovat s přihlášením

Doklad totožnosti
Číslo občanského průkazu
Uveďte ve formátu CZ: 123456789
nebo ve formátu SK: AB123456
neomezeně
Rodné číslo
Uveďte ve formátu: 123456/7890

Adresa trvalého pobytu a korespondenční adresa
Stejná jako trvalá
Jiná
Kontaktní adresa
Nebydlíte-li nyní na uvedené trvalé adrese, zvolte “Jiná”
Prohlášení
ano
ne

Prohlašuji, že nejsem Politicky exponovaná osoba.
Politicky exponovaná osoba je fyzická osoba působící ve významné veřejné funkci nebo fyzická osoba s takovou osobou příbuzná či v partnerském vztahu. Pokud takovou osobou jste, obraťte se prosím se sjednáním půjčky na kteroukoli naši pobočku.
Doplňkové údaje
z toho
osob bez příjmu
Počet členů domácnosti
Uveďte počet členů, kteří s vámi žijí v domácnosti, a z nich zvolte počet, kteří nemají jakýkoliv příjem.
Další krok

Příjmy

Zdroj příjmu
Zvolte hlavní zdroj příjmu. Máte-li příjmů více, zvolte poté „přidat další příjem“, který uveďte.
IČO
Uveďte ve formátu: 01234567 (IČO musí obsahovat 8 číslic, chybějící číslice doplňte zleva nulami.
na dobu neurčitou
na dobu určitou
Čistý měsíční příjem
Uveďte svou prokazatelnou čistou měsíční mzdu za poslední 3 měsíce.
ano
ne
nemám IČO
IČO
Uveďte ve formátu: 01234567 (IČO musí obsahovat 8 číslic, chybějící číslice doplňte zleva nulami.
Údaje z posledního daňového přiznání
Pole 101 z daňového přiznání (příloha číslo 1).
Pole 102 z daňového přiznání (příloha číslo 1).
Výše důchodu
Uveďte svůj starobní důchod nebo invalidní důchod (3. stupeň).
Výše státní podpory
Uveďte výši přidělené státní podpory.

Zadali jste, že váš příjem je nulový.

V případě, že máte zaměstnání, zadejte svůj zdroj příjmu.

Přehled o příjmech

Výdaje

Splátky úvěrů bez kreditních karet a kontokorentů
Vyplňte splátky nepodnikatelských splátkových úvěrů, úvěrů ze splátkového prodeje, hypoték, leasingu, úvěrů ze stavebního spoření a konsolidovaných úvěrů, u kterých jste hlavním dlužníkem nebo spoludlužníkem včetně konsolidovaných úvěrů.
Pravidelné měsíční výdaje bez splátek úvěrů
Uveďte své očekávané pravidelné měsíční výdaje, které platíte za sebe, případně i za ostatní členy domácnosti – energie, nájem, jídlo, volnočasové aktivity atd.
Splátky úvěrů
Uveďte souhrnnou částku, kterou měsíčně splácíte své stávající úvěry.
Celkové limity podnikatelských kreditních karet a povolených přečerpání
Uveďte souhrnnou částku limitů daných produktů.
Výdaje související s příjmy z podnikání
Uveďte z daňového přiznání předchozího období.
Celkové závazky z podnikání
Uveďte z daňového přiznání předchozího období.
Ztráta za předcházející zdaňovací období
Uveďte z daňového přiznání předchozího období.
Další krok
Den měsíční splátky
Zvolte z nabízených dní v měsíci. První splátka úvěru proběhne v kalendářním měsíci následujícím po čeprání úvěru.
Stisknutím tlačítka „Přejít na rekapitulaci“ prohlašuji, že nejsem osobou se zvláštním vztahem k bance ve smyslu zákona o bankách.
„Především členové představenstva, vedoucí zaměstnanci, členové dozorčí rady či osoby ovládající banku, osoby s kvalifikovanou účastí na ovládajících osobách a členové vedení těchto osob (podle § 19 zákona o bankách).
Stisknutím tlačítka „Přejít na rekapitulaci“ prohlašuji, že všechny výše uvedené údaje jsou pravdivé a přesné. Jsem informován/-a, že o této žádosti ČSOB rozhoduje automatizovaným zpracováním. Prohlašuji, že jsem byl/-a seznámen/-a s Informacemi o zpracováním osobních údajů, které obsahují zejména má práva vztahující se ke zpracování údajů včetně práv souvisejících s automatizovaným rozhodováním, zejména právo na přezkoumání rozhodnutí, a podmínky na ochranu práv. Informace jsou k dispozici na http://www.csob.cz/osobni-udaje
Stisknutím tlačítka „Přejít na rekapitulaci“ žádám, aby ČSOB použila data z mého běžného platebního účtu týkající se mých příjmů a výdajů k vyhodnocení úvěruschopnosti k této žádosti.
Stisknutím tlačítka „Přejít na rekapitulaci“ Prohlašuji, že jsem se seznámil/-a s .
Přejít na rekapitulaci

100 000

7 let

7 456 Kč

7 456 Kč

200 Kč

Zvolili jste variantu zákl/Standardní/rozš.

%

0 %

%

0

0

Odeslat žádost o půjčku

Nejedná se o návrh smlouvy ani předsmluvní informace podle zákona č. 257/2016 Sb. Jde pouze o orientační výpočet, konkrétní parametry úvěru budou uvedeny v předsmluvních informacích a smlouvě o úvěru.